Zorgbrede school

Wij zijn een school die “zorg voor elk kind” hoog in het vaandel draagt. Al onze kinderen

moeten elke dag weer graag naar school komen. We streven er ook naar om voor alle

leerlingen te zorgen. We streven dan ook steeds naar kleine klasgroepen met een zo goed mogelijke “zorgomkadering”.

Elk kind is immers een ‘VIP’ en verdient een individuele en unieke aanpak!

Dit is moeilijk en vraagt elke dag keihard werken, maar een ‘gelukkig’ kind maakt veel goed…

Een efficiënt zorgbeleid begint bij een niet te overladen aanbod en het benadrukken van de basisvaardigheden. Onze methodes “Verrekijker”, “Katapult”, "Wereldkanjers" en "Passepartout" werken volgens deze overtuiging. Er is steeds een buffer voorzien, die de leerkracht ruimte laat om in het aanbod te differentiëren op niveau van de klasgroep. Bij elke les worden er ook aanvullende of vakoverschrijdende suggesties gedaan, die de leerkrachten vrij kunnen uitwerken.

Na elk thema volgt er een evaluatie, waarbij de foutenanalyse de leerkrachten meteen het remediëringsmateriaal voor elke leerling aanreikt.

Zo wordt onze zorgvisie reeds in de keuze van onze methode duidelijk. De keuze van onze nieuwe methoden zijn dan ook gemaakt vanuit een zorgbrede visie en de toetsing aan onze leerplannen en bijhorende visie.

Uit ervaring weten wij dat sommige kinderen het lesdoel al bereikt hebben tijdens de les of op het einde van de les, terwijl anderen op dat moment nog veel hulp en ondersteuning kunnen gebruiken. Dit betekent dat sommige kinderen een eigen koers gaan varen en anderen extra aandacht, tijd, oefening en ondersteuning zullen nodig hebben. Het traject dat je voor sommige kinderen aanpast of bijstuurt, zal naar gelang de vorderingen van de leerling, voortdurend bijgesteld moeten worden.

Differentiatie gebeurt zoveel mogelijk klas intern:

-          naar moeilijkheidsgraad

-          naar tempo

-          naar oplossingsniveau

-          naar oplossingswijze

-          naar zelfstandigheidsgraad

-          naar interesse

Differentiatie is pas geslaagd, wanneer niet alleen de zwakkere groep, maar ook de sterkere groep veel kansen aangeboden krijgt.

In ons team wordt leerstof zeer geleid opgebouwd. Dit gebeurt door een systematische aanpak, gesteund op de graduele opbouw binnen de leerstof. Door te vertrekken vanuit herkenbare situaties of onderwerpen uit de eigen leefwereld, trachten de leerkrachten de interesse bij de leerlingen extra op te wekken.

Soms kan het gebeuren dat klasinterne differentiatie en een systematische aanpak niet voldoende blijken te zijn om een leerling bij te sturen. Het zorgteam neemt dan samen met de leerkracht en met toestemming van de ouders een beslissing om de leerling zo goed mogelijk te ondersteunen en bij te werken.

Dit kan een externe begeleiding, een REDICODIS-maatregel, een IAC of doorverwijzing inhouden.

Alle beslissingen worden genomen door het voltallige zorgteam en de gegevens uit observaties, toetsing en de prestaties van voorgaande leerjaren.