Kinderdagverblijf 'De Kleine Kameleon'

Organisatie

Kinderdagverblijf de Kleine Kameleon wordt uitgebaat door i-mens.

Het kinderdagverblijf werkt tevens samen met en onder toezicht van Kind en Gezin. Kind en Gezin oefent bijgevolg ook regelmatig toezicht uit op de infrastructuur en de werking van het kinderdagverblijf.

Wij wensen uw kindje een optimale zorg en opvang te bieden, in een aangepaste omgeving en onder toezicht van enthousiaste en gediplomeerde medewerkers.

Openingsuren

Het kinderdagverblijf is van maandag tot en met vrijdag open van 7u00 ’s morgens tot 18u15 ’s avonds.

Verlofdagen

De sluitingsdagen worden u telkens bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar meegedeeld.

Tarief

De kosten van het kinderdagverblijf zijn aftrekbaar van uw belastingen. Wij zorgen ervoor dat u tijdig een fiscaal attest ontvangt.

Wij werken met het IKG- systeem

De berekening van de financiële bijdrage is gebaseerd op de gezamenlijke belastbare beroepsinkomsten van het gezin. Deze inkomsten moeten kunnen bewezen worden door bepaalde bewijsstukken, namelijk het meest recente aanslagbiljet, of bij het ontbreken ervan, door recente en officiële inkomstgegevens van het gezin.

Maaltijden

Algemeen :
De maaltijden worden steeds met uiterste zorg bereid en wij geven de voorkeur aan verse maaltijden.
De maaltijden zijn zeer gevarieerd. U kan het menu steeds raadplegen op ons mededelingenbord.
De maaltijden zijn in de dagprijs inbegrepen.
Flesvoeding wordt echter door u zelf meegebracht. (zie ook afspraken)
Wij willen u ook vragen géén tussendoortjes mee te geven zoals koeken, fruit, yoghurt of boterhammen, tenzij hier een medische reden voor is.

Tijdstippen :
De (aller)kleinsten krijgen hun eerste voeding thuis. De ochtendfles (of een niet opgedronken restje hiervan) wordt dus niet meegebracht naar het kinderdagverblijf. Verder wordt rekening gehouden met hun eigen ritme.

Het middagmaal wordt opgediend rond 11u30 en om 15u30 is het tijd voor een vieruurtje.

Wat ?
Het vieruurtje is bij de kleinsten een fruitpap, bij de ouderen (18 maanden) een stuk fruit, boterhammen met beleg, melk of yoghurt.
Het middagmaal, aangepast aan de leeftijd van het kind, is zeer gevarieerd en voldoet aan de normen van Kind en Gezin.
Bij het middagmaal wordt plat water gedronken.

Diëten :
Indien de voeding van uw kindje aangepast moet worden op doktersadvies kan dit met de begeleiders besproken worden.

Inschrijven

Inschrijven kan gebeuren in het kinderdagverblijf nadat u een afspraak heeft gemaakt met de verantwoordelijke op het nummer 089 / 89.10.06  of u kan een mailtje sturen naar evelien.vanherle@i-mens.be